Doprava zboží

Zboží běžně doručujeme v co možná nejkratším čase po celém území ČR i SR a to pomocí přepravních společností (Česká pošta, Toptrans). Objednávky přijaté do 12.00 hod jsme schopni zpravidla expedovat ještě ten samý den, zboží je vám tak k dispozici do 24 hodin. Objednávky přijaté v odpoledních hodinách expedujeme následující pracovní den.

Doručení zboží závisí na stavu skladu. Pokud zboží nemáme skladem, zákazníka o tom informujeme a sdělíme mu informativní termín dodání.

Způsoby doručení

V současné době lze zboží doručit těmito způsoby:

Osobně

Jste-li přímo z Prahy či máte-li cestu do Prahy, zboží si můžete vyzvednout přímo na naší adrese.

 

Obchodní balík

Moderní, rychlá a spolehlivá přeprava zboží po celém území ČR, která je určena pro dopravu zakoupeného zboží soukromým osobám. Balík je doručován zpravidla následující pracovní den po dni odeslání (expedice). V případě nezastižení je možno balík vyzvednout na poště dle daného PSČ. Informace o uložení zásilky získáte na internetových stránkách České pošty podle podacího čísla balíku, které vám na vyžádání rádi sdělíme.

Touto službou je možné posílat zásilky do hmotnosti 30 kg a hodnoty obsahu do 100 000 Kč. Žádný z jejích rozměrů nesmí přesahovat 240 cm. Součet délky, šířky a výšky zásilky pravidelných tvarů nesmí být větší než 300 cm. Minimální rozměr Obchodního balíku je 15 cm x 10,5 cm.

Dopravné a balné po celé ČR si účtujeme ve výši 80 Kč plus DPH. U balíků jdoucích na Slovensko pak dopravné a balné činí 199 Kč.

Profi balík

Je obdobou Obchodního balíku, avšak je určen pro dopravu zboží mezi firmami. Dopravné a balné si účtujeme stejné jako u Obchodního balíku.

Toptrans

Dopravní společností Toptrans posíláme veškeré zásilky přesahující hmotnost 30 kg. Zásilky jsou doručovány po celém území ČR a to následující pracovní den od odeslání (expedice). Doručování zásilek probíhá v pracovních dnech od 8 do 17 hod. V případě nezastižení vás přepravní služba bude kontaktovat na vámi uvedeném telefonním čísle. V případě problémů s doručením máte možnost kontaktovat centrálu Toptrans (tel. +420 272 767 626).

Dopravné vám v tomto případě bude účtováno přímo při dodání zboží a je závislé na váze zásilky. Podrobný ceník naleznete na stránkách Toptrans.

Jak nakupovat

Nakupování v našem obchodě je velmi snadné, přesto si vám dovolujeme nabídnout jednoduchý návod jak správně nakupovat:

 1. Vyberte si zboží, které u nás chcete nakoupit. Můžete ho vybrat buď v části „Produkty:“ (levá strana menu), kde je seřazeno do jednotlivých kapitol (škrabáky, magnetické stojánky atp.) a nebo si ho můžete vyhledat podle katalogového označení či názvu a to tak, že vyplníte prázdné okénko v levém horním rohu menu s názvem „Hledat produkty:“ a poté kliknete na tlačítko „Jdi“.
 2. Našli jste položku? Pokud ne, zopakujte bod číslo 1. Pokud ano, vepište do prázdného okénka počet kusů, které chcete koupit. Máte-li zájem o více položek na dané stránce, vyplňte u všech požadované počty kusů. Nyní klikněte na tlačítko "Přidat do košíku". Položka/položky se vám přidá/přidají do košíku. Pro lepší orientaci se u katalogového označení zobrazí aktuální počet kusů jednotlivých položek, které máte v nákupním košíku. V této chvíli ještě není nic závazné, objednávku můžete kdykoliv zrušit.
 3. Chcete-li koupit více zboží, hledejte dále, prohlížejte, vybírejte a pokud vám do oka padne něco dalšího, opět pouze vepište kusy a klikněte na tlačítko "Přidat do košíku".
  • Přidávat do košíku je možno jak v seznamu výrobků, tak i v detailech jednotlivých výrobků.
  • Aktuální stav nákupního košíku, tj. počet všech přidaných kusů a jejich celková cena se zobrazuje po celou dobu nákupu vlevo v horní části menu.
  • Obsah nákupního košíku lze kdykoli kontrolovat a upravovat, např. měnit množství objednaných kusů.
 4. Máte-li definitivně vybráno a jste-li na stránce Nákupní košík (nejste-li, klikněte vlevo v horní části menu na odkaz "Nákupní košík"), můžete ještě upravit jednotlivé počty kusů, popř. odebrat položky (úpravy se projeví po stisku tlačítka "Přepočítat"). Jestliže nic měnit nechcete a nebo jste své úpravy již dokončili, můžete přistoupit k závěrečné kontrole vaší objednávky a to kliknutím na tlačítko "Pokračovat v objednávce". V této fázi vaše objednávka stále ještě není závazná.
 5. Na další stránce se před vámi objeví objednávka s částečně vyplněnými údaji.
  • V případě, že jste u nás již zaregistrováni a na začátku nákupu jste se přihlásili, budou vaše údaje předvyplněny.
  • V případě, že jste u nás již zaregistrováni, ale nepřihlásili jste se na začátku, přihlaste se nyní a vaše údaje se předvyplní automaticky.
  • Poslední případ, který zde může nastat je ten, že dosud nejste v našem obchodě zaregistrován. Máte následující dvě možnosti:
   Zaregistrovat se nyní a nebo vyplnit údaje potřebné k vyřízení vaší objednávky (fakturační adresa, adresa doručení zboží, způsob dopravy, způsob platby atd.). Bez vyplnění těchto údajů nelze v objednávce pokračovat.
 6. Je-li třeba, dovyplňte poslední potřebné údaje a naposledy si zkontrolujte vaši objednávku. Jestliže již nic měnit nechcete, klikněte na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Tímto se stává vaše objednávka závaznou.
  Děkujeme za váš nákup.

Jak postupovat při reklamaci

Vážení zákazníci, i když prodáváme zboží špičkové kvality a s plnou zárukou, jsme si i přesto vědomi, že mohou nastat jisté okamžiky, kdy si budete přát některé zboží reklamovat.

V takovém případě jste v naší péči - kontaktujte nás telefonicky či e-mailem a rádi vám pomůžeme s řešením problému a případnou reklamaci pochopitelně vyřídíme podle standardního reklamačního řádu, který je v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku.

Za reklamace odpovídá pan ing. Robert Štegmann.

Obchodní podmínky

I. Úvodní prohlášení

Tyto Obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností Pro Export Plus spol. s r.o. (dále jen prodejcem) a jeho zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím těchto internetových webových stránek, tedy obsahem těchto obchodních podmínek jsou vázáni, práva a povinnosti z nich vyplývají jak pro samotného prodejce, tak i pro jeho zákazníky.

II. Definice

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto „Všeobecné obchodní podmínky“.

Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o „prodejci“, rozumí se jím obchodní společnost Pro Export Plus spol. s r.o., se sídlem v Praze 10, Moskevská 63, IČO 44795807, která je plátcem DPH.

„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává na základě její objednávky zboží ze své internetové nabídky.

Internetovou nabídkou zboží se rozumí aktuální ceník prezentovaný prodejcem na internetových stránkách www.noga.cz.

„Místem doručení“ je místo určené zákazníkem v objednávce, do kterého má prodejce doručit objednané zboží. „Objednávkou“ zboží se rozumí vložení vybraného zboží do tzv. „košíku“ kliknutím na tlačítko „koupit“ a vyplnění požadovaných údajů ve formuláři.

„Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky zákazníka zboží určeno. Příjemcem může být zákazník nebo jím v objednávce určená osoba. V případě bezhotovostního styku prodejce a zákazníka nevstupuje příjemce, který je odlišný od zákazníka, do právního vztahu vůči prodejci a v tomto smluvním vztahu vůči prodejci setrvává po celou dobu jeho trvání pouze zákazník.

„Zbožím“ se rozumí v těchto obchodních podmínkách věc, kterou nabízí prodejce k dodání ve svém ceníku zveřejňovaném na veřejně přístupných internetových webových stránkách www.noga.cz a kterou si objedná zákazník prostřednictvím své internetové objednávky, a k níž na základě realizace potvrzené objednávky prodejcem přejde v důsledku jejího fyzického převzetí a zaplacení vlastnické právo na zákazníka, případně u hotovostní úhrady ceny zboží na příjemce, a to v případě, kdy příjemce není totožný s osobou zákazníka.

Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o tom, že úkon je třeba učinit písemnou formou, míní se tím podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu, faxové podání nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail).

III. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní případy realizované prodejcem v rámci tohoto internetového obchodu včetně veškerých, v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody prodejce a zákazníka.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy prodejce zákazníkovi potvrdí převzetí jeho objednávky. Tímto okamžikem dochází mezi prodejcem a zákazníkem k uzavření vlastní kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce a jejíž další obsah, zejména cena sjednaná mezi prodejcem a zákazníkem jako cena smluvní, je dán dalšími údaji v této potvrzené objednávce a ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Zákazník je ve výlučném smluvním vztahu pouze s prodejcem a v žádném případě s jakoukoliv třetí osobou, která působí pro prodejce subdodavatelsky.

IV. Základní dodací podmínky

1. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje seznámit se na adrese http://www.noga.cz/ s konkrétními podmínkami dodávky zboží, zejména s ceníkem zboží, možnostmi způsobu úhrady ceny zboží, s podmínkami dopravy zboží do místa určení a v neposlední řadě i s podmínkami reklamace.

Prodejce ceník uveřejněný na internetových webových stránkách průběžně aktualizuje a zákazníkovi se zavazuje dodat pouze to zboží, které je aktuálně nabízeno v ceníku v okamžiku odeslání potvrzení objednávky a za ceny uvedené v ceníku rovněž v okamžiku odeslání potvrzení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo nedodat zboží odsouhlasené v rámci potvrzení objednávky v případě, že místem doručení je místo nedosažitelné nebo dosažitelné toliko s vynaložením mimořádného úsilí nebo jinak nevhodné. V případě pochybností o tom, zda místo určení je místem uvedeným v předcházející větě tohoto ustanovení, je rozhodující názor prodejce.

Zákazník se zavazuje:

 • v případě, že chce realizovat nákup zboží z nabídky prodejce, objednat tento nákup stanoveným způsobem na internetových webových stránkách Prodejce. V internetovém formuláři objednávky je nutné uvést své jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a eventuálně faxový kontakt.
 • v internetové objednávce uvést přesnou adresu místa doručení včetně čísla evidenčního a popisného určené nemovitosti; pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidenční, není-li zákazníkem písemně určeno jinak.
 • sdělit prodejci správné a úplné případné další údaje, pokud jsou pro prodejce v souvislosti s realizací nákupu zboží nezbytné a pokud je tento po zákazníkovi vyžaduje.
 • potvrdit převzetí zboží písemně
 • uhradit cenu dodaného zboží v hotovosti při převzetí zboží, pokud není s prodejcem ujednán jiný způsob úhrady zboží.
 • Zákazník má právo, nikoliv však povinnost, se zaregistrovat postupem stanoveným v nabídce prodejce. Pokud zákazník využije této možnosti se zaregistrovat, má nadále povinnost užívat v internetovém obchodním styku s prodejcem jím zvolené uživatelské jméno a heslo, které bude sloužit k automatickému vyplnění všech potřebných identifikačních údajů při každé jeho další objednávce.
 • okamžikem převzetí zboží a jeho zaplacením přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí za škodu u bezhotovostního vztahu na zákazníka, při úhradě ceny zboží v hotovosti na osobu příjemce, pokud je odlišná od osoby zákazníka.

2. Práva a povinnosti prodejce

Prodejce je povinen zajišťovat své služby řádně, včas a s náležitou odbornou péčí. Prodejce je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.

Prodejce se zavazuje:

 • v případě, že potvrdí objednávku zákazníka, doručit zboží uvedené v takovéto objednávce na v ní uvedené místo doručení,
 • v případě nemožnosti dodat zboží na určené místo doručení o tom informovat zákazníka a dohodnout s ním další postup,
 • v maximálně možné míře chránit veškeré údaje, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Prodejce veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků prodejce nakládá s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Zákazník podáním objednávky dává prodejci souhlas k užití jeho osobních údajů výše uvedeným způsobem.

3. Doručování zboží nebo jiných věcí

Právní vztah mezi zákazníkem a prodejcem, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy prodejce potvrdí převzetí objednávky zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost prodejce zajistit dodávku zboží do místa doručení a povinnost zákazníka zaplatit cenu za zboží a případně za podmínek uvedených v ceníku, cenu za doručení zboží, dále pak zajistit převzetí doručovaného zboží.

Povinnost prodejce je splněna předáním zboží příjemci.

V případě, že zákazník do okamžiku předání zboží příjemci svou objednávku stornuje, má prodejce právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů, zejména nákladů souvisejících s doposud realizovanou dopravou související s doručením zboží do místa doručení. Pokud je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, mají smluvní strany zato, že prodejce tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zákazníka odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů. Prodejce je povinen, pokud je to možné, zákazníka o této skutečnosti informovat a umožnit mu na náklady zákazníka upřesnit instrukce k místu doručení zboží zasláním nové objednávky.

V. Ceník

Zákazník je povinen seznámit se s ceníkem prodejce, který je přístupný na internetových webových stránkách prodejce. Zákazník je povinen prodejci zaplatit cenu zboží a dále ve stanovených případech cenu za doručení zboží ve smyslu obchodních podmínek dle ceníku prodejce, pokud platný a účinný ceník nestanoví jinak nebo mezi stranami je jinak sjednáno písemně.

Cena zboží může být hrazena hotovostně/dobírkou nebo se souhlasem prodejce bezhotovostním převodem na základě faktury popř. zálohové faktury - daňového dokladu Prodejce.

V případě prodlení s úhradou ceny je prodejce oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 100 dní, je oprávněn prodejce uplatnit vůči zákazníkovi zvýšenou smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nad rámec uplatněných smluvních pokut má prodejce nárok vůči zákazníkovi uplatnit i nárok na náhradu v této souvislosti způsobené škody.

Zákazník je povinen prodejci uhradit cenu opakovaného doručení zboží nebo jiné věci, pokud se tomu tak stane z důvodů na straně zákazníka.

V případě prodlení s uhrazením ceny není Prodejce povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, popřípadě je oprávněn poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí musí být oznámeno Zákazníkovi.

VI. Odpovědnost Prodejce za vady zboží a za vady plnění na jiné věci

Prodejce odpovídá za vady dodaného zboží, které se vyskytly na zboží při jeho dodání a nebo v záruční lhůtě, kterou je lhůta garantovaná výrobcem zboží a uvedená na obale zboží.

Prodejce odpovídá za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, dalších právních předpisů a těchto Obchodních podmínek.

Prodejce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena. Prodejce v žádném případě neodpovídá za funkčnost připojení, za jakékoliv poruchy a vady na něm vzniklé ani za jakékoliv jiné události obdobného charakteru.

Reklamaci odpovědnosti za vady zboží je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř kalendářních dnů ode dne doručení zboží Příjemci, ledaže vada nebo škoda není zjevná. Práva z odpovědnosti za vady zboží podléhajícímu rychlé zkáze, musí být uplatněna nejdéle do pěti hodin po převzetí.

Nejde-li o případ uvedený v předchozí větě, musí být odpovědnost za vady nebo škody uplatněna ve lhůtách podle ustanovení § 599 občanského zákoníku. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná a musí být doručena Prodejci ve lhůtě podle předchozího odstavce. Při reklamaci se Zákazník prokáže daňovým dokladem vystaveným Prodejcem. Postup při reklamaci řeší reklamační řád Prodejce, který je zveřejněn na internetových webových stránkách prodejce.

Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, nároky z odpovědnosti za vady nebo škody zanikají.

VII. Odpovědnost Zákazníka za škody

Zákazník odpovídá Prodejci za všechny újmy, které Prodejci nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností založených právními předpisy nebo těmito Obchodními podmínkami.

VIII. Autentické znění obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Prodejce, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Prodejce oprávněna jednat.

Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva uzavřená mezi prodejcem a zákazníkem nic jiného.

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (Internet), a to na adrese http://www.noga.cz/. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (Internet) má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (Internet), která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek.

Prodejce je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň deset dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění. Současně je Prodejce povinen Zákazníka, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu. Objedná-li Zákazník služby Prodejce po účinnosti takovéto změny, platí, že Zákazník se změnou vyslovil souhlas.

Proč se zaregistrovat

Pro váš nákup není nutná registrace. Pokud se však zaregistrujete, získáte možnost přihlášení do obchodu pod svým přihlašovacím jménem a heslem a při zadávání objednávky již nebudete obtěžováni vyplňováním osobních údajů, adresy, adresy dodání a preferovaného způsobu dopravy a platby.

Způsob platby

Platba v hotovosti (dobírka)

Kupní cenu zaplatíte při osobním odběru našemu pracovníkovi či řidiči přepravní společnosti (Česká pošta, Toptrans).

Bankovním převodem

Částku za zboží poukážete na náš účet.

Nabízíme dvě možnosti platby bankovním převodem:

Po doručení zboží – tento způsob nabízíme našim stálým a dobrým zákazníkům s dobrou platební morálkou.

Platba předem – nevyhovuje-li vám platba v hotovosti, můžete použít tento způsob. V takovémto případě zboží je expedováno ihned, jakmile je částka připsána na náš účet.

Z technických důvodů zatím není možná úhrada platební kartou.